Photo Gallery

The Wupatki Garden

Wupatki National Monument

Follow the progress of the garden at Wupatki.