Photo Gallery

2007 White House Garden Tour

President's Park (White House)

Photos of 2007 White House Gardens