Photo Gallery

The Wupatki Garden
Wupatki National Monument

Follow the progress of the garden at Wupatki.